Drie Redes waarom Imago verhoudings berading die beste manier is om jou verhouding te red.

  1. Die kommunikasie tegniek is nie net ‘n ‘n manier om met mekaar te praat nie, maar dit leer mens om werklik te luister. Wanneer mens waarlik luister sal jy agter kom dat jy en jou maat werklik verskil in opinie, manier van dink, doen en lewe. Julle het geleer om saam te lewe en moontlik vergeet dat julle van verskillende planete afkomstig is.
  2. Die 2de mees belangrike ding van hierdie kommunikasie metode is dat dit emotionele wonde oopsluit wat reeds in jou onderbewussyn weg gebere is en waarvan jy nie bewus is nie. Omdat dit weg gebere is beteken dit nie dat dit jou nie meer beinvloed nie. Dit is die dinge wat “getrigger” word en meestal konflik veroorsaak. Wanneer julle mekaar se wonde sien en verstaan en met liefde versorg, tree genesing in.
  3. Wanneer die emotionele genesing plaas vind word dit ook moontlik om emotioneel te groeie. ‘n Mens groei die beste in ongemaklik situasies. Dit is ‘n beter manier om daarna te kyk nl: Ongemak = Groei.
    In plaas daarvan om julle verskille teen te staan en daaroor te baklei, kyk daarna soos volg. My maat is verskillend van my en ek moet uitvind hoe en hoekom, en dan by hom/haar leer.
    Al die bogenoemde is slegs moontlik as jou verhouding ‘n veilige plek is. Wanneer jy weet dat jou maat jou gaan oppas en jou nie gaan aanval of seer maak nie, kan jy veilig genoeg voel om kwesbaar te kan wees. Wanneer julle altwee kwesbaar in mekaar se teenwoordigheid kan wees sal emotionele intimiteit die gevolg wees. Dit is wat ons almal begeer.

Is the way that I show love hurting?

We all love in a certain way. That way is usually predetermined by our own language…..love language.

The happiness of your relationship is dependent of both party’s willingness to learn and grow. If you live with the idea that how you think, feel and handle life is the only right way, I can guarantee you that your partner is unhappy, feels unseen and unheard.

Both of you come from different upbringings, have different personalities (in most cases opposites) and different ways of seeing most things in life. Both of you also have different ways of showing and experiencing love.

The question then is: Is the way that I show love hurting?

If the way that you show love leaves your partner unfulfilled or rejected you are doing something wrong.

The answer to that question will be found if you start to look at your partner as if for the first time. Be inquisitive and eager to learn. listen with a curious mind. Even if you do not understand be attentive.

Listen how Danny Silk explains the love languages and learn how to love your partner so that he/she feels loved.

Burnout

When you hear that you are at a state of “burnout” to the degree that you smell of smoke, you should consider that a warning sign not to ignore. The troubles of life can get too much to bear when there is pressure from all sides, even from yourself. The pressure to provide, nurture, perform, please etc. etc. etc. Single moms, or dad, or anyone can identify.

But……..

There is a place where you can be, just be….be human, be a human being….

When you enter in the presence of your Father in heaven, you enter into peace. You can come to understand that He fights for you, He is your provider, your healer, your husband your savior.

Even better, when you can learn how to enter into the rest of God. What does it mean? Andres Wommack explains the rest of God.

css.php